Vláda adekvátně nereaguje na nespokojenost ve společnosti, která by|a projevena stávkou v dopravě dne 16. června 2011.

Namísto toho, aby důsledně bojovala s korupcí a daňovými úniky, přenáší vláda veškeré ekonomické náklady reforem na většinu občanů.

Koalice dopravních odborových svazů opakovaně vyzývá vládu k jednání.

Koalice dopravních odborových svazů prohlašuje, že je připravena vyhlásit a uskutečnit generální stávku společně s ostatními odborovými organizacemi v České republice.

V Praze, dne 23. června 2011

Additional information