Nejzajímavější je možnost zvýhodněného ubytování v zařízení CPI Hotels, a.s. Konkrétní nabídku včetně cen naleznete na webových stránkách OSD, a to již během měsíce října. Součástí této nabídky je i charakteristika daného zařízení. V rámci uvedené nabídky se pro členy OSD vztahuje kolonka s označením „speciální cena“.

Je důležité, aby odborové svazy i CPI Hotels, a.s. měli jistotu, že výhody čerpají pouze členové OSD a jejich rodinní příslušníci, proto je potřeba dodržet následující pravidla.

Služby se objednávají vždy prostřednictvím Odborového svazu dopravy. Na objednávky zasílané samostatně přímo do hotelů nebude brán zřetel. CPI požaduje, aby objednávku zprostředkoval vždy OSD. Kontaktní osoba, která bude přijímat Vaše objednávky bude paní Hana Boháčová a to na emailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pro zjednodušení objednávky bude na webových stránkách zveřejněn jednotný formulář. Tento formulář je možné vyplnit nejen elektronicky, ale i ručně (v tomto případě formulář vytiskněte, vyplňte a zašlete na adresu nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 – kontaktní osobou je i v tomto případě paní Hana Boháčová).

Vámi vyplněný formulář zašleme do hotelu. Tím, že formulář odešle paní Hana Boháčová ze své emailové adresy, zároveň dojde k potvrzení Vašeho členství v OSD. Příslušný hotel pak zašle potvrzení objednávky na adresu, kterou jste vyplnili ve formuláři. Další korespondenci (jako např. úpravy v rámci počtu hostů, stravování atd.) si již provede každá základní organizace sama.

V případě objednávky pro více osob (např. autobus) doporučujeme vyplnit přílohu objednávky „Seznam účastníků“ – zkrátíte si tím čekání na recepci hotelu.

 S pozdravem

JUDr. Lenka Klementová
místopředsedkyně OSD

Additional information