Pro ČMKOS nemůže být přijatelné preferovat prezidentského kandidáta K. Schwarzenberga, protože by tím popřela smysl všech svých demonstrací, protestů, analýz, stanovisek a vystoupení proti vládním reformám, které velmi negativně dopadají především na české zaměstnance. Místopředseda vlády K. Schwarzenberg podpořil všechny restriktivní a asociální kroky vlády, hlasoval pro ně a většina z nich pochází právě od ministrů jeho strany - TOP 09.

ČMKOS, která byla vládou často osočována, že reformy jen neguje a její odpor k reformám se nezakládá na objektivních důvodech, předložila veřejnosti k diskuzi svoji Vizi: „Co chtějí odbory pro Českou republiku“. V ní ukázala, že politika moci, škrtů a nezájmu o potřeby občanů má alternativu. Mnoho předních ekonomů a sociologů se s návrhy obsaženými ve Vizi ČMKOS ztotožnilo. Ze současných kandidátů na prezidenta se k naší vizi přihlásil pouze Miloš Zeman.

ČMKOS je přesvědčena, že se voleb naši členové zúčastní a tato fakta při své volbě zohlední.

V Praze dne 21. ledna 2013

Additional information