Deset hlavních důvodů, proč by měly mzdy v roce 2015 růst o 5 %

V současném období začínají odborové organizace a odborové svazy sdružené v Českomoravské konfederaci odborových svazů vyjednávat se zaměstnavateli v podnikatelském sektoru o podmínkách pro odměňování v příštím roce.

Tisková zpráva

Prezentace z TK

Additional information