chtěli bychom vás informovat, že dnes 24.10.2014 proběhlo na půdě Českého aeroholdingu intenzivní jednání mezi představenstvem Českých aerolinií a zástupci vedení Odborové organizace palubních průvodčích (dále jenom OOPL) k aktuální situaci v ČSA. Jednání byli rovněž přítomni Václav Řehoř, předseda představenstva Českého aeroholdingu, a Luboš Pomajbík, předseda Odborového svazu dopravy. Všechny zúčastněné strany se dohodly na kompromisu, jehož výsledkem je odvolání stávky i stávkové pohotovosti palubních průvodčích na straně jedné a současně snížení dopadu na aktuální propouštění v Českých aeroliniích na straně druhé.

Děkujeme všem sympatizantům za projevenou podporu

Additional information