Odborový svaz dopravy se důrazně ohrazuje proti neobjektivní, tendenční a nepravdivé reportáži autora Jana Moláčka, vysílané v rámci pořadu Reportéři ČT dne 10. 11. 2014. Tato reportáž je podle našeho názoru v rozporu s posláním veřejnoprávního média, které si respektování tvůrčí nezávislosti nemůže plést s neodpovědnou manipulací s jednoznačnými fakty:

  • Splavnost Labské vodní dopravní cesty a provozování plnohodnotné vodní dopravy je dlouhodobým zájmem zaměstnavatelů i zaměstnanců.
  • Během několika let byly do výstavby této důležité liniové stavby investovány prostředky v objemu cca 160 mld. Kč.
  • Pro její dokončení zbývá realizovat výstavbu plavebního stupně Děčín a plavebního stupně Přelouč, což představuje investice ve výši cca 6 mld. Kč.
  • Odborový svaz dopravy, jako přímý účastník mnoha důležitých jednání na všech úrovních, z logických důvodů dlouhodobě prosazuje dostavbu těchto dvou plavebních stupňů.
  • Odborový svaz dopravy jednoznačně prohlašuje, že záměr realizovat oba plavební stupně deklarovaly i předchozí vlády, jednak s cílem zprovoznit důležitou dopravní cestu, jednak s ohledem na související multiplikační efekty, mezi které v neposlední řadě patří podpora ekonomiky a růst zaměstnanosti.
  • Odborový svaz dopravy jednoznačně prohlašuje, že jednání o realizaci obou plavebních stupňů byla a jsou vedena dlouhodobě, se všemi předchozími vládami, rozhodně však již mnoho let před tím, než Andrej Babiš vstoupil do politiky.
  • Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR - tripartity – (28.7. 2014) jednoznačně deklarovala společný zájem všech tří sociálních partnerů výstavbou obou plavebních stupňů plnohodnotně splavnit Labskou vodní dopravní cestu
    Odborový svaz dopravy odmítá tvrzení reportéra ČT Jana Moláčka, že v minulosti Ministerstvo životního prostředí ČR projekty opakovaně zamítlo - opak je pravdou

Odborový svaz dopravy má zájem, aby veřejnost byla o výše uvedené problematice informována pravdivě a objektivně, proto se obrátí na Radu České televize, popř. další příslušné orgány.

V Praze dne 11.11.2014

Luboš Pomajbík
předseda
Odborového svazu dopravy

 

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/video/

Additional information