V poslední době se na nás obrací řada nečlenů s žádostí o právní pomoc. Apelujeme na všechny zaměstnance v dopravě, aby zvážili členství v Odborovém svazu dopravy.

Důvody: http://www.osdopravy.cz/attachments/article/210/N%C3%A1bor%20nov%C3%BDch%20%C4%8Dlen%C5%AF.pdf

Additional information