Odborový svaz UNIOS deklaroval, že pokud by selhala jednání s Asociací krajů ČR, je připraven účinně podpořit důraznější formy protestu OSD. Spolupráce s Asociací krajů ČR je doposud velice dobrá. Přesto je nutné poděkovat Odborovému svazu UNIOS za kolegialitu, kterou našim členům projevil. Děkujeme.

Dopis Odborového svazu UNIOS

Additional information