Naši členové jistě ocení, že jejich úsilí o zlepšení mzdových a sociálních podmínek řidičů autobusů oslovilo i kolegy ze Slovenské republiky. Předseda Odborového zväzu KOVO pan doktor Emil Machyna zaslal Odborovému svazu dopravy vyjádření solidarity s našimi požadavky. Tento významný slovenský odborový svaz zastupuje i zaměstnance veřejné autobusové dopravy a i je trápí jejich dlouhodobě podhodnocené mzdy. Zajímají se tedy o dění v České republice a nabízejí vzájemnou výměnu informací.

Rádi bychom tímto poděkovali Odborovému zväzu KOVO, jeho členům a zaměstnancům za podporu, která nám byla vyjádřena. Této solidarity si upřímně vážíme a věříme, že může vést nejen k posílení odhodlání našich členů, ale též ke vzájemné soudržnosti a případné budoucí spolupráci našich odborových svazů.

Additional information