Dovolujeme si zveřejnit vyjádření podpory účastníkům dnešní akce „Vesty pro Královehradecký kraj“, kterou nám zaslala předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR paní Dagmar Žitníková:

„Vážení kolegové,

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR plně podporuje úsilí řidičů autobusů Královéhradeckého kraje o dosažení lepšího ohodnocení jejich práce a zrušení výběrového řízení na zajištění dopravy.

Vaše požadavky jsou oprávněné, máte naši podporu, jsme s vámi.

Přejeme Vám úspěch při dnešním jednání a při akci "Vesty pro Královéhradecký kraj".“

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR zastupuje členy, jejichž každodenní pracovní náplní je starost o druhé. Odměny těchto zaměstnanců ani zdaleka nedosahují společenské hodnotě a náročnosti jejich práce. Vážíme si jejich podpory.

Additional information