Koalice dopravních odborových svazů

  • zásadně odmítá pokračující úsilí vlády o urychlené prosazování všech asociálních reforem, připravených a předkládaných navzdory zásadnímu nesouhlasu sociálních partnerů,
  • zásadně odmítá realizaci dalších škrtů ve státním rozpočtu, vedoucích k mnohem razantnějšímu omezení dopravní obslužnosti (např. zrušení státních dotací na zajišťování regionální osobní dopravy),
  • žádá premiéra vlády o neodkladné osobní jednání s představiteli Koalice dopravních odborových svazů,
  • prohlašuje, že na podporu oprávněných požadavků a obhajobu zájmů svých členů je připravena zahájit protesty včetně stávek.

V Praze, dne 5. 5. 2011

Přílohy:
Stahnout tento soubor (down_3020.pdf)prohlaseni.pdf

Additional information