Koalice dopravních odborových svazů deklaruje jednotu a připravenost pokračovat ve společném postupu při organizaci stávky.

Koalice dopravních odborových svazů stanovila termín stávky na čtvrtek 16. června 2011 v délce trvání 24 hodin, se začátkem v 0:00 hodin a ukončením ve 24.00 hodin.

Předběžné opatření proti stávce, vyhlášené na pondělí 13. června 2011 považuje za bezprecedentní porušení ústavního práva na stávku, za nicotný právní akt, který použila vláda České republiky prostřednictvím soudu, a tím porušila, dle našeho názoru, nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné právo na stávku. I přes tuto skutečnost, respektuje rozhodnutí soudu s cílem nevytvářet další napětí ve společnosti.

Koalice dopravních odborových svazů žádá všechny členy stávkových výborů, aby toto rozhodnutí respektovali a informovali o něm všechny dotčené zaměstnance a členskou základnu. Všechny dosud vydané pokyny a opatření, včetně důvodů stávky, zůstávají v platnosti.

 V Praze, dne 12. června 2011 (17,00 hodin)

Additional information