Kompletní přehled sazeb zahraničního stravného je v přiložené vyhlášce účinné od roku 2020 v příloze.

Additional information