17.2.2020 vyhlásili odboráři ze základních organizací firem MORA Moravia a KRODOS BUS stávkovou pohotovost a mítink na podporu kolektivního vyjednávání.
Odborový svaz dopravy spolu s ČMKOS jejich požadavky podporují.
 
V Kroměříži je vyhlášena stávková pohotovost zaměstnanců firmy KRODOS BUS. Už minulý rok začalo vyjednávání o dodatku ke kolektivní smlouvě, po několika kolech došlo k dohodě. Bohužel předseda představenstva firmy dodatek nepodepsal, takže dohoda mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem padla. Odboráři v Krodosu proto v reakci na toto chování vyhlásili stávkovou pohotovost.
 
Odborářky a odboráři z firmy MORA Moravia uspořádali mítink a předali vedení firmy petici na podporu kolektivního vyjednávání podepsanou zaměstnanci firmy. Hlavním cílem aktivity místních odborů je navýšení mezd o 7 %.

Additional information