Svými příspěvky pomáháte chránit důstojné pracovní podmínky pracujících. Členství v odborech tak není jen o výhodách, ale i o společenské odpovědnosti.

 

 

Additional information