Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala soubor materiálů, ve kterých podrobně informuje o používání ochranných prostředků v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID-19. Na tyto materiály reagovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR vydáním Doporučení k nošení respirátorů a roušek a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese.

Odborníci ministerstva zdravotnictví ČR připravili manuál, který říká, jaký typ ochranného prostředku je vhodný pro danou profesi a pro dané pracoviště. Pro řidiče mhd, pokud jsou v častém přímém styku s veřejností, jsou doporučeny respirátory FFP2.

WHO dále upozorňuje, že používání ochrany dýchacích cest je jedno z důležitých preventivních opatření, které pomáhá omezit šíření respiračních onemocnění, včetně COVID-19. Přesto pouhé používání ochrany dýchacích cest bez dalšího opatření je nedostatečné. Musí být vždy kombinováno s dostatečnou hygienou a častým mytím rukou!

Doporučení bude upravováno v návaznosti na nové poznatky.

Doporučení MZČR: http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalodoporuceni-k-noseni-respiratoru-a-rousek-pro-v_18845_4107_1.html

Celý text doporučení WHO: https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-k-noseni-respiratoru-a-rousek-ustenek-a-doporucene-tridy-ochrany-pro-vybrane-profese/

Additional information