Návrh minimalizace dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na silniční nákladní dopravu

Návrh na zmírnění dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na výstavbu dopravní infrastruktury

Návrh minimalizace dopodů pandemie koronaviru COVID-19 na stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související

Additional information