Souhrn informací MPSV týkajících se podpory zaměstnanosti, v návaznosti na program Antivirus, jehož úpravu vláda schválila 31.3.2020. Informační leták MPSV naleznete zde

Additional information