S účinností od dnešního dne je zrušeno usnesení vlády o přijetí
krizového opatření týkajícího se mezinárodní a přeshraniční dopravy
publikované ve Sbírce zákonů pod č. 73/2020 Sb.

V příloze naleznete příslušné usnesení vlády, jímž bylo výše uvedené
usnesení zrušeno a jež zakazuje všem dopravcům využívat v rámci obchodní
letecké dopravy s cestujícími na palubě, při níž je překračována hranice
České republiky, jiná letiště než mezinárodní veřejné letiště Václava
Havla Praha. Výjimku z tohoto zákazu však může udělit ministr dopravy.

Additional information