Mezinárodní kamiony budou muset mít po 1. lednu 2021 oficiální povolení vjet na území anglického hrabství Kent, kde se nachází přístav Dover, odkud se jezdí přes kanál La Manche do kontinentální Evropy. 

Britská vláda zavádí tzv. "výjezdní doložku pro Kent" ("Kent Access Permit", KAP). Johnsonova vláda má obavy, že jinak bude celé hrabství Kent zahlceno tisíci kamionů, které nebudou připraveny na celní prohlídky po brexitu. Pokud kamion nebude mít povolení ke vjezdu do Kentu, zajistí policie, pouliční kamery a další prostředky, aby tam nevjel. Výjezdní doložka pro Kent bude vydávána jen těm řidičům, kteří shromáždí veškerá nová povolení a oprávnění k cestě přes kanál La Manche. Když nebude mít kamion výjezdní doložku, bude pokutován, jak sdělila britská vláda, částkou 300 liber (cca 9000 Kč).

Podrobné informace včetně pokynů naleznete v přiloženém dokumentu.

Additional information