příloha usnesení vlády č. 214, zákaz pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest. 

Odstavec I. bod 4: Všem zaměstnavatelům je s účinností ode dne 1. 3. 2021 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření nařízeno vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest uvedenými v bodech 1. a 2. v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).

Celé znění naleznete v přiloženém dokumentu.

Additional information