o přijetí krizového opatření č. 216, omezuje volný pohyb osob na území České republiky od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021. Celé znění naleznete v přiloženém dokumentu. 

V přílohách dále naleznete vzory potvrzení a čestných prohlášení k použití při cestě mimo okres trvalého bydliště.

Additional information