Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří zaměstnávají alespoň 250 osob, smí nejpozději do 12. 3. 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti, pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech test na přítomnost viru SARS-CoV2 a jeho výsledek je negativní. Celé znění opatření naleznete v příloze.

S účinností od 2. března 2021 se zaměstnancům, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost viru SARS-CoV2 prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem, nařizuje v případě, že výsledek testu je pozitivní, bezodkladně informovat zaměstnavatele, opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště. Dále uvědomit poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele pokud tak zaměstnavatel stanovil, jinak svého registrovaného poskytovatele zdravotních služeb, případně orgány ochrany veřejného zdraví, příslušné podle místa výkonu práce, k určení dalšího postupu. Celé znění opatření naleznete v příloze. 

Additional information