č. 247, s účinností od 4.3.2021. K zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu. Celé znění usnesení naleznete v příloze.

Additional information