s účinností od 4. května 2021, upravuje provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním. Celé znění naleznete v přiloženém dokumentu. 

Additional information