MPSV podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2021 - 2024, která byla uzavřena dne 1. února 2021 mezi vyšším odborovým orgánem - Odborový svaz dopravy a organizací zaměstnavatelů - Svaz dopravy České republiky, sekce silniční dopravy, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení t.j. od 1. 7. 2021 závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností CZ - NACE 49.39. a 49.41.

Seznam zaměstnavatelů, na které se vztahuje Kolektivní smlouva vyššího stupně najdete v sekci Kolektivní vyjednávání.

Additional information