Izolačka – mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě 

Zákonem č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, se opětovně zavádí poskytování mimořádného příspěvku (tzv. izolačky). Zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. dne 23. 12. 2021. 

Od kdy bude Izolačka platit?

Izolačka je účinná ode dne vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. dne 23. 12. 2021 a nárok na příspěvek bude trvat nejdéle do 28. 2. 2022. 

Pro koho bude Izolačka platit?

Pro všechny zaměstnance, kterým bude nařízena karanténa nebo izolace z důvodu infekčního onemocnění (Covid-19 nebo jiné) v období účinnosti zákona. Bude platit také pro zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa po 30. 11. 2021 a bude k datu účinnosti stále trvat. Příspěvek se bude vyplácet po dobu prvních 14 kalendářních dní. Na příspěvek budou mít nárok i tzv. dohodáři, pokud jsou nemocensky pojištěni. 

Musí si zaměstnanec o Izolačku požádat? 

Ne, dostane ji automaticky. Musí jen zaměstnavateli ohlásit nařízenou karanténu nebo izolaci a samozřejmě mít od lékaře vystavenou eNeschopenku buď na karanténu nebo na správnou diagnózu nemoci, ze které vyplývá automaticky izolace. Izolačku pak obdrží v následující výplatě.

Co musí dělat zaměstnavatel? 

Zaměstnavatel nemusí žádat o žádné refundace vyplacené Izolačky, příspěvek k náhradě mzdy si sám odečte od povinného odvodu pojistného na sociální pojištění. Odečet může zaměstnavatel provést do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance. Informace o počátku i následném ukončení karantény nebo izolace u svého zaměstnance získá zaměstnavatel v řádu několika hodin prostřednictvím systému eNeschopenky. 

Bude Izolačka podléhat exekuci? 

Nebude, ani soudnímu výkonu rozhodnutí, a ani se nebude započítávat do příjmu pro dávky. 

Jak se bude karanténa či izolace kontrolovat? 

Dodržování nařízené karantény či izolace budou provádět orgány hygieny, které mohou při nedodržení podmínek ukládat i pokuty. 

Podrobné info včetně příkladů ZDE.

Additional information