• ČMKOS považuje současnou aféru rozpoutanou v ČR kolem závěrečné fáze ratifikace Lisabonské smlouvy za uměle a účelově vyvolanou.
  • Uměle proto, aby bylo možné obejít rozhodnutí Parlamentu ČR, který již tuto smlouvu schválil. Účelově proto, aby občané naší země, o čemž se převážně mlčí, nemohli u evropských orgánů v případě porušení uplatnit svá sociální, pracovněprávní a další lidská práva obsažená v Listině základních práv EU.
  • ČMKOS proto odmítá tlak prezidenta České republiky Václava Klause na vynětí Listiny základních práv EU z Lisabonské smlouvy pro ČR.
  • ČMKOS v tom vidí krok otevřeně směřující proti občanským a zaměstnaneckým právům obsaženým v Listině. Došlo by k oslabení práv a jejich vymahatelnosti pro české občany v rámci EU. ČMKOS odmítá, aby občané ČR byli v EU občany druhé kategorie.
  • Záměrné vyvolávání obav z EU není důvěryhodným, zodpovědným a prospěšným programem pro naši společnost.
  • ČMKOS nic nenamítá proti vyjednání dodatečných záruk zákazu retroaktivity, ale nikoliv za cenu odstoupení ČR od Listiny základních práv EU. Staví se proto za co nejrychleji možné ukončení procesu ratifikace Lisabonské smlouvy v naší zemi.

Praha 19.10.2009

Přílohy:
Stahnout tento soubor (lisabon.pdf)lisabon.pdf

Additional information