Dne 29.12.2015 OD 11:00 se uskutečnilo v Hradci Králové jednání s hejtmanem Bc. Lubomírem Francem.

Přestože dne 8.12.2015 bylo další jednání vedení Královéhradeckého kraje a zástupců zaměstnanců dohodnuto na den 7.1.2016, svolal pan hejtman s velmi malým časovým předstihem toto mimořádné jednání, navíc v době, kdy naprostá většina řidičů pracuje.

I přesto se dostavilo tolik zaměstnanců, že prostory kavárny na terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové kapacitou nestačily. Podpořit nás přijeli i kolegové z kamionové dopravy, za což jim patří náš velký dík.

Pan hejtman neustále opakoval, že kraj nemůže pozastavit nebo zrušit připravované výběrové řízení s tím, že o dalším postupu Královéhradeckého kraje rozhodne na svém jednání jeho Rada dne 5.1.2016. Na moji opakovanou otázku, co bude potom předmětem jednání s odbory dne 7.1.2016 jsem nedostal přijatelnou odpověď. Jednání bylo vedeno ve vypjaté atmosféře, mnohdy velmi emotivně, ale v podstatě nepřispělo k řešení problému. Na otázku televizních štábů, zda jednání přispělo k uklidnění situace, či nikoliv, jsem zcela dle svého přesvědčení odpověděl, že bohužel sociální konflikt ve formě stávky spíše přiblížilo, než oddálilo.

Na místě bylo operativně rozhodnuto, že dne 5.1.2016 proběhne akce "Vesty pro Královéhradecký kraj" a veřejnost bude informována prostřednictvím letáků o problémech veřejné dopravy a jejích zaměstnanců. Oboustranný leták naleznete v příloze. Touto akcí se Odborový svaz dopravy snaží předejít mnohem razantnější a rozsáhlejší protestní akci.

S přátelským pozdravem

Luboš Pomajbík

předseda

Odborového svazu dopravy

Additional information