Stanovy OSD schválené VIII. řádným sjezdem OSD, účinné od 7. října 2021.

Additional information