Odborový svaz dopravy zřídil facebookové stránky a facebookovou skupinu.


Facebookové stránky

Kdokoli může označit, že se mu stránka líbí, čímž se k ní připojí a bude přijímat její aktualizace v kanálu vybraných příspěvků. Díky tomu získáte automatický přehled o novinkách týkající se činnosti OSD a to skrze svůj vlastní facebook.

https://www.facebook.com/osdopravy.cz


Facebooková skupina

Facebooková skupina dá naším členům a základním organizacím prostor ke koordinaci vzájemných aktivit a výměně informací.

https://www.facebook.com/groups/1072877202743904/

Additional information