Kolektivní smlouva vyššího stupně byla uzavřená dne 13. 12.2012 na období 2013-2016. OSD v dohodě se Svazem dopravy, sekcí silniční dopravy sjednaly v KSVS, že bez zbytečného odkladu předloží MPSV návrh na rozšíření KSVS na další podnikatelské subjekty v odvětví dopravy.

Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ze dne 28. února 2013 byla Kolektivní smlouva vyššího stupně rozšířená na cca 1050 podnikatelských subjektů, které působí v silniční osobní dopravě, silniční nákladní dopravě a v logistice.

Závaznost KSVS byla zveřejněná ve Sbírce zákonů č.92/2013 a platí od 4.dubna 2013.

Přílohy:
Stahnout tento soubor (ksvs-zam.pdf)ksvs-zam.pdf

Additional information