Ve Sbírce zákonů bylo vyhlášeno Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 241/2017 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvě vyššího stupně na léta 2017-2020, uzavřené dne 1. 6. 2017 mezi Odborovým svazem dopravy a Svazem dopravy ČR, sekcí silniční dopravy.

Dne 1. 9. 2017 se kolektivní smlouva stane závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy CZ – NACE 49.39, 49.41 a 52.29.

Předkládáme Vám seznam relevantních zaměstnavatelů, na které byla KSVS rozšířena a kteří se jím musí od 1. 9. 2017 řídit.

Odkazy:

Seznam zaměstnavatelů

Sdělení MPSV o rozšíření KSVS

Additional information