Zákon v § 98 výslovně stanoví, že pracovnělékařské služby lze poskytovat podle dosavadních právních předpisů, upravujících poskytování závodní preventivní péče, nejdéle po dobu 1 roku,tj. 1.4.2013...

Additional information