Na následujícím odkazu naleznete stručnou informaci o legislativních změnách za období od 14. 4. 2017 do 13. 6. 2017, které se dotýkají především problematiky dopravy a činnosti odborové organizace:

http://www.osdopravy.cz/attachments/article/362/6.%20P%20OSD%20-%20Pr%C3%A1vn%C3%AD%20p%C5%99edpisy%20pro%20distribuci.pdf

Additional information