Jedním ze způsobu řešení dluhové pasti je tzv. oddlužení (lidově řečeno „osobní bankrot“). Díky tomuto institutu může být některým dlužníkům odpuštěno až 70% jejich dluhů. V případě, že o oddlužení uvažujete, doporučujeme Vám konzultaci s profesionálem. Existují totiž neziskové subjekty, které se zabývají bezplatným právním poradenstvím v této oblasti. Vedle nich pak na trhu působí řada více či méně hodnověrných komerčních subjektů, za jejichž služby musíte platit. Proto je třeba důkladně zvážit, na koho se s žádostí o pomoc při oddlužení obrátíte. V případě, že si s touto volbou nebudete jistí, obraťte se na právní oddělení Odborového svazu dopravy. Užitečné odkazy lze nalézt například na stránkách Poradny při finanční tísni, o.p.s..

Additional information