Na základě dohody mezi Odborovým svazem dopravy a Sdružením nájemníků ČR (dále jen SON) mají naši členové právo na bezplatné právní poradenství v oblasti bytové problematiky, ať už jde o klasické nájemní bydlení, bytové družstevnictví nebo bydlení ve vlastním bytě. Příspěvek spojený s krytím nákladů poradenství uhradí OSD. Podmínkou je řádné hrazení členských příspěvků OSD.


Prokáže-li člen členství může využít:

Poradenství formou emailu, či jinou písemnou formou

Telefonické poradenství

Osobní konzultace v poradnách včetně odborné advokátní pomoci


Další informace a kontakty naleznete na stránkách SON http://www.son.cz/index.php

Additional information