Zaměstnancům, a to nejen našim členům, jsou k dispozici Regionálně poradenská centra pro zaměstnance (RPC PZ), jejichž garantem je Českomoravská konfederace odborových svazů, na základě projektu „Posilování sociálního dialogu“. Regionálně poradenská centra pro zaměstnance poskytují bezplatné právní poradenství v oblasti pracovněprávních vztahů. Platnost od 1.1.2015

Additional information